Біофізичний Вісник
Електронна версія
Тематика
Редакційна колегія
Зміст та анотації
Правила оформлення
Адреса
Відправити e-mail

Біофізичний вісник


ISSN: 2075-3810

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11007 від 17.02.2006.

________________________________________
Інші назви: Biofizicnij visnik; Biophysical bulletin

Головний редактор: д. ф.-м. н., проф. В.Я. Малєєв

Журнал "Біофізичний вісник" – періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук.
Журнал публікує статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання. Журнал має розділи: молекулярна біофізика, біофізика клітини, біофізика складних систем, медична фізика, дiя фізичних факторів на біологічні об’єкти, методи біофізичних досліджень. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів. Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакційною колегією. Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики та суміжних областях. Журнал виходить 2 рази на рік.

«Біофізичний вісник» цитується Українським реферативним журналом „Джерело”, повні тексти статей зберігаються в електронному форматі в Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського.

max